Enaspol a.s. - produkcja

Dispergatory barwników
dyspersjnymi ora do egalizacji barwników zasadowych oraz anionowych na włóknach PAN i PAD W przemyśle…
enaspol.czech-trade.pl/dispergator-kolorow

Surfaktanty
substancje aktywne powierzchniowo, obniżające napięcie powierzchniowe rozpuszczalników W ten sposób umożliwiają łatwe rozpuszczanie oraz usuwanie…
enaspol.czech-trade.pl/surfaktanty

Sodium lauryl sulfate - SLES
sulfate - SLES to surfaktant anionaktywny najczęściej stosowany w produkcji środków do mycia, prania i…
enaspol.czech-trade.pl/plastyfikatory-betonu

Superplastyfikatory betonu
murarskich z wysokim skutkiem rozwadniającym i plastyfikacyjnym Mieszanki betonowe modyfikowane superplastyfikatorem lepiej docierają do członowatych…
enaspol.czech-trade.pl/superplastyfikatory-betonu

Upłynniacze do gipsu
wody w mieszance gipsowo-kartonowej Składnik ten umożliwia obniżenie czasu oraz energii do suszenia potrzebnego podczas…
enaspol.czech-trade.pl/uplynniacze-do-gipsu

Copyright © 2001-2019 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.