Enaspol a.s. - własnych produkcji

Dispergatory barwników
egalizacji barwników zasadowych oraz anionowych na włóknach PAN i PAD W przemyśle skórzanym można dyspergatory…
enaspol.czech-trade.pl/dispergator-kolorow

Surfaktanty
emulsji oraz detergencji Surfaktanty dostarczamy również w postaci mieszanek czy gotowych miksów Surfaktanty znajdą główne…
enaspol.czech-trade.pl/surfaktanty

LINEAR ALKYLBENZENE SULFONIC ACID - LABSA
stopniem rozkładu biologicznego Najczęściej jest dostarczany jako międzyprodukt do neutralizacji wybranych soli Znajdzie wykorzystanie głównie…
enaspol.czech-trade.pl/linear-alkylbenzene-sulfonic-acid-labsa

Copyright © 2001-2019 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.